Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Αν ένα παιδί... από τον R. Russel

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική:
Μαθαίνει να κατακρίνει...
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα:
Μαθαίνει να καυγαδίζει...
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία:
Μαθαίνει να είναι ντροπαλό...
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή:
Μαθαίνει να είναι ένοχο...
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση:
Μαθαίνει να είναι υπομονετικό...
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο:
Μαθαίνει να εκτιμά...
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην δικαιοσύνη:
Μαθαίνει να είναι δίκαιο...
Αν ένα παιδί ζει μέσα  στην ασφάλεια:
Μαθαίνει να πιστεύει...
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία:
Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση...
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και φιλία:
Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο...
R. Russel