Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Η ταινία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια των εξ΄αποστάσεως μαθημάτων στην Πλατφόρμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που είναι είναι ένα μαθησιακό εργαλείο που υποστηρίζει μια παιδαγωγικά σχεδιασμένη διαδικασία που αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη