Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Διευκρινήσεις σχετικά με Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητής

Αγαπητοί γονείς, μπορείτε να δείτε το παρακάτω έγγραφο σχετικά με το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και επιλέξτε να κάνετε download το αρχείο)

https://www.dropbox.com/s/nihfltr05y7l968/%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BC.doc?dl=0