Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ

Καλησπέρα σας,
Σας επισυνάπτω τις αφίσες και τις προσκλήσεις των δύο νέων δράσεων μας που αφορούν μαθητές Δημοτικού στα πλαίσια του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ που σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση και την παιδική προστασία.


Οι δράσεις είναι:
·         Δράση «Αρχή…ΖΩ» voucher των 60 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών σε μαθητές της Α’ Δημοτικού

Απαιτείται από τους δυνητικά ωφελούμενους:
1.       Αίτηση (γίνεται ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους είτε προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά στο γραφείο της Βοιωτίας)
2.       Υπεύθυνη Δήλωση
3.       Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του γονέα ή κηδεμόνα
4.       ΑΜΚΑ αιτούντος και ΑΜΚΑ παιδιού
5.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6.       Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή ενοικιαστήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και απόδειξη πληρωμής ΔΕΗ
7.       Εκκαθαριστικό 2017·         Δράση «μαθαίνω ξένες γλώσσες» voucher των 180 ευρώ σε μαθητές Δημοτικού που πρόκειται να  παρακολουθήσουν την πρώτη τάξη στην Αγγλική γλώσσα (Α’ junior)

Απαιτείται από τους δυνητικά ωφελούμενους:
1.       Αίτηση (γίνεται ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους είτε προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά στο γραφείο της Βοιωτίας)
2.       Υπεύθυνη Δήλωση
3.       Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του γονέα ή κηδεμόνα
4.       ΑΜΚΑ αιτούντος και ΑΜΚΑ παιδιού
5.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6.       Βεβαίωση φοίτησης  στην Α’ΒΑΘΜΙΑ
7.       Βεβαίωση εγγραφής στο φροντιστήριο
8.       Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή ενοικιαστήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και απόδειξη πληρωμής ΔΕΗ
9.       Εκκαθαριστικό 2017
10.   Βεβαίωση ανεργίας αν υπάρχει που να έχει εκδοθεί εντός 6 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

-Σε ειδικές περιπτώσεις όπως θα διαβάσετε και στην πρόσκληση χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια σας όσον αφορά στην ενημέρωση των γονέων και την παραπομπή τους σε μας στο Γραφείο μας στη Βοιωτία.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.gefyra.com.gr
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά είτε από τους δυνητικά ωφελούμενους είτε προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά σε μας
Γραφείο Βοιωτίας
Διοικητήριο Λιβαδειάς
Φίλωνος 35-39, ισόγειο
Τηλ 22613 50106


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!
Παπαλουκα Αλεξάνδρα
Στέλεχος ΓΕΦΥΡΑΣ