Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

«Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Το Σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στην 1η Φάση του Προγράμματος Ανακύκλωσης (Μάιος - Ιούνιος 2017)

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από τα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας εφόσον το χρηματικό ποσόν που θα συγκεντρώνεται από το Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης θα χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν.

 Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα:

Σχολική Μονάδα: 2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΕΑΕΠ-2013)

Η ποσότητα φωτοτυπικού χαρτιού Α4 που αναλογεί στο σχολείο σας σύμφωνα με το καταγεγραμμένο παραδοτέο ανακυκλώσιμο υλικό είναι:
10 ΚΟΥΤΕΣ (x 5 δεσμίδες των 500 φύλλων)
και θα παραδοθεί στο χώρο σας από προσωπικό του ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ σε συνεργασία με τους Δήμους.