Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Εορτασμός Ημέρας Ηνωμένων Εθνών

α) Το υπ. αριθμ. 31847/21-09-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι η
24η Οκτωβρίου 2017 θα εορτασθεί ως επέτειος ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Την ημέρα αυτή, στις 08:00 θα γίνει έπαρση της Εθνικής Σημαίας και της Σημαίας του
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και υποστολή με τη δύση
του ηλίου.
Θα ακολουθήσει στις 08:30 κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη από:
• Εκπρόσωπο του Ο.Η.Ε. για την Ελλάδα
• Δήμαρχο Αθηναίων
• Περιφερειάρχη Αττικής
• Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
• Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών
Θα πραγματοποιηθούν επίσης ομιλίες στα Σχολεία για το έργο των Ηνωμένων Εθνών.
Στις ομιλίες αυτές πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ουσιαστικός ρόλος που καλείται να
διαδραματίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στην προσπάθειά του για την προάσπιση και
οικοδόμηση της Ειρήνης και Ασφάλειας και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΗ

Τα Ηνωμένα Έθνη

Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945 από 51 χώρες οι οποίες δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την ειρήνη μέσα από τη διεθνή συνεργασία και τη συλλογική ασφάλεια. Σήμερα, σχεδόν κάθε έθνος του κόσμου ανήκει στον ΟΗΕ: 192 χώρες είναι Μέλη.

flags.gif‘Όταν τα κράτη γίνονται Μέλη του ΟΗΕ, συμφωνούν να αποδεχθούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, τη διεθνή δηλαδή σύμβαση που περιγράφει τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων. Σύμφωνα με τον Χάρτη, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τέσσερις σκοπούς: Τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών, τη συνεργασία για την επίλυση των διεθνών προβλημάτων, την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εναρμόνιση των δράσεων των κρατών.

Ο ΟΗΕ δεν είναι μια παγκόσμια κυβέρνηση και δεν νομοθετεί. Παρέχει ωστόσο τα μέσα για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων και διαμορφώνει πολιτικές σε θέματα που μας αφορούν όλους. Στα Ηνωμένα Έθνη, όλα τα κράτη-μέλη, μεγάλα και μικρά, πλούσια και φτωχά, με διαφορετικές πολιτικές απόψεις και κοινωνικά συστήματα, έχουν μια φωνή και μια ψήφο σε αυτή τη διαδικασία.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ

ΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ