Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ; ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Τη Δευτέρα 29/5/2017 οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που προκαλούν οι πλαστικές σακούλες στο παράκτιο, θαλάσσιο, και όχι μόνο περιβάλλον του Κορινθιακού κόλπου.

Το ανωτέρω πρόγραμμα διενεργείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πλαστική Σακούλα στον Κορινθιακό; Όχι Ευχαριστώ», το οποίο υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ» σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, όλους τους δήμους του Κορινθιακού και πολλούς τοπικούς φορείς.

 Περιβάλλον και πλαστική σακούλα

Η πλαστική σακούλα έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον. Η λεπτή πλαστική σακούλα χρησιμοποιείται συνήθως μόνο μία φορά, παραμένοντας στο περιβάλλον για πολλά χρόνια, καταλήγοντας ως επιβλαβή μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, ιδίως για την θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Οι πλαστικές σακούλες:
 • αποτελούν ένα από τα τρία πιο συνηθισμένα απορρίμματα στον πυθμένα των θαλασσών, με μεγαλύτερη όμως συχνότητα εμφάνισης στον Κορινθιακό που είναι σχεδόν κλειστός κόλπος,
 • αποτελούν ένα από τα πέντε πιο συνηθισμένα απορρίμματα στις ακτές,
 • επιπλέουν τόσο στην επιφάνεια της θάλασσας όσο και κάτω από αυτήν.
Οι πλαστικές σακούλες συμβάλουν στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων και την αύξηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων, προξενώντας μία σειρά από αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως:
 • Σημαντική απειλή (ακόμα και αιτία θανάτου) για μεγάλο αριθμό ειδών της θαλάσσιας άγριας ζωή λόγω κατάποσης, αλλά κυρίως λόγω εμπλοκής σε πλαστικές σακούλες.
 • Σοβαρότατη χημική ρύπανση της θαλάσσιας ζωής από τα παραγόμενα μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά αποτελούν «τοξικό χάπι» για τους οργανισμούς που τα καταπίνουν, λόγω των τοξικών ουσιών που περιέχουν ή συσσωρεύονται επάνω τους. Ο κίνδυνος βιο-συσσώρευσης στους θαλάσσιους οργανισμούς και η εισδοχή τους στην τροφική αλυσίδα είναι πολύ μεγάλος και αποτελεί απειλή και για την δημόσια υγεία.
 • Ασφυξία θαλάσσιων οικοσυστημάτων και κυρίως του θαλάσσιου πυθμένα, που αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα της ποιότητας της θαλάσσιας ζωής.
 • Μεταφορά ξενικών ειδών, που επηρεάσουν αρνητικά την ισορροπία των τοπικών οικοσυστημάτων εκτοπίζοντας τα ενδημικά είδη.
 • Αισθητική ρύπανση και υποβάθμιση των ακτών με αρνητικές επιπτώσεις και στον τουρισμό.
Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θέτει επιτακτικά την δραστική μείωση
Λόγω των πολύ σοβαρών επιπτώσεων των πλαστικών σακουλών μιας χρήσης η ΕΕ εξέδωσε την πρόσφατη Οδηγία 2015/720/EΕ με σκοπό τη δραστική μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, όπου υποχρεώνονται τα κράτη μέλη (άρα και η Ελλάδα):

 • είτε να χρεώνονται από το 2018 οι πλαστικές σακούλες,
 • είτε να πάρουν κατάλληλα μέτρα για να μειωθεί η ετήσια κατά κεφαλή χρήση τους στις 90 και στις 40 πλαστικές σακούλες μέχρι το 2020 και το 2025 αντίστοιχα.
Οι πολιτικές για τη μείωση της πλαστικής σακούλας
Περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές και πάρα πολλοί δήμοι σε όλο τον πλανήτη έχουν ήδη πάρει μέτρα για την δραστική μείωση της χρήσης της κλασικής πλαστικής σακούλας μεταφοράς μιας χρήσης. Τα βασικά Μέτρα Πολιτικής, που έχουν εφαρμοσθεί διεθνώς και μπορούν να προσαρμοσθούν και στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:

 • Θεσμοθέτηση στόχων μείωσης της χρήσης
 • Διακριτή χρέωση και όχι δωρεάν διανομή
 • Υποχρέωση προμήθειας παντού των εναλλακτικών επιλογών αντί της Πλαστικής Σακούλας
 • Επιβολή ανταποδοτικού τέλους
 • Επιβολή τέλους στη χρήση και της Χάρτινης Σακούλας μιας χρήσης
 • Υποχρέωση – κίνητρα επιστροφής για διασφάλιση της ανακύκλωσης της Πλαστικής Σακούλας
 • Επιβράβευση & κίνητρα καταναλωτών για μειωμένη χρήση
 • Υιοθέτηση εθελοντικών συμφωνιών
 • Κίνητρα & αντικίνητρα για την ενεργοποίηση των Τοπικών Αρχών
 • Υλοποίηση εκτεταμένων και στοχευμένων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
 • Απαγόρευση χρήσης με στόχο την πλήρη κατάργηση της πλαστικής σακούλας
ΝΑΙ υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές
Ο μόνος τρόπος αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων των πλαστικών σακουλών μιας χρήσης, είναι ο δραστικός περιορισμός της χρήσης τους και η αντικατάστασή τους από ανθεκτικά μέσα μεταφοράς προϊόντων, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Τα πιο διαδεδομένα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς αντί της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης είναι:

 • Οι βαμβακερές τσάντες
 • Οι χάρτινες σακούλες πολλών χρήσεων
 • Οι πλαστικές σακούλες πολλών χρήσεων και μεγεθών
 • Οι κάθε είδους τσάντες πολλών χρήσεων και μεγεθών κατασκευασμένες από διάφορα υλικά
 • Οι κομποστοποιήσιμες σακούλες πολλών χρήσεων (π.χ. από στελέχη γεωμήλου ή καλαμποκιού)
 • Τα διχτάκια πολλών χρήσεων
 • Τα καρότσια πολλών χρήσεων, διαφόρων μεγεθών και σχεδίων.
Πλαστική Σακούλα στον Κορινθιακό; Όχι Ευχαριστώ
 • Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί περιοχή με μοναδικά φυσικά, αρχαιολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά…
 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού δέχεται κάθε χρόνο μεγάλες τουριστικές φορτίσεις με επισκέπτες κυρίως Έλληνες στις εξοχικές κατοικίες τους και άρα μεγάλη χρήση πλαστικών σακουλών…
 • Η παράκτια ζώνη του Κορινθιακού είναι πολύ σημαντική για την ευημερία των κατοίκων της και την οικολογική ισορροπία…
 • Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί ένα σχεδόν κλειστό και άρα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα με πλούσια πανίδα (π.χ. δελφίνια) και χρειάζεται την ενεργοποίηση όλων μας για την προστασία του.
Ο ΑΡΙΩΝ και οι δήμοι του Κορινθιακού πρωτοπορούν
Στα πλαίσια των δράσεων Μείωσης της Πλαστικής Σακούλας μιας χρήσης, ο ΑΡΙΩΝ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, όλους τους δήμους και πολλούς τοπικούς φορείς υλοποιούν συντονισμένα πολλές δράσεις στους 6 νομούς των 4 περιφερειών, που βρέχονται από τον Κορινθιακό, όπως:

 • Διανομή ενημερωτικού υλικού για τη μείωση της πλαστικής σακούλας
 • Διαβούλευση με τοπικούς φορείς στους Δήμους του Κορινθιακού για την υιοθέτηση εθελοντικών τοπικών σχεδίων δράσης μείωσης της πλαστικής σακούλας
 •  Πραγματοποίηση ανοικτών ενημερωτικών εκδηλώσεων στους Δήμους του Κορινθιακού, παρουσιάζοντας ειδικά θέματα σχετικά με την πλαστική σακούλα (νομοθεσία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ποσοτικά δεδομένα διαχείρισης, διεθνής εμπειρία)
 • Συμμετοχή του ΑΡΙΩΝ στην Εθνική Διαβούλευση για την διαμόρφωση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας
 • Περιβαλλοντικές ενημερώσεις σε πολλά σχολεία του Κορινθιακού
 • Περιβαλλοντικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών του Κορινθιακού
 • Διανομή σε πολλούς δήμους ενημερωτικών φυλλαδίων
Στόχος των δράσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την δραστική μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας μιας χρήσης στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού μέχρι οριστικής κατάργησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά τοπικά χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τον ρόλο και λόγο της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας έτσι, μέσω των ενεργών πολιτών και της αλλαγής συμπεριφοράς του κοινωνικού συνόλου, την προστασία του περιβάλλοντος.ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ
ΣΠΟΑΚ ΟΕΑ