Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟ SUPER MARKET
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ.