Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2017.


ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-1-2011 ΕΩΣ 31-12-2011. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
1. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2017) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή.
2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.