Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ Α2΄;Στα πλαίσια του σχεδίου εργασίας για τα παιχνίδια, που έχουμε αναλάβει, θελήσαμε πρώτα να ερευνήσουμε ποια είναι τα αγαπημένα παιχνίδια των ίδιων των μαθητών και των μαθητριών της τάξης. Οι μαθητές ανέφεραν και σημείωσαν στον πίνακα της τάξης όλα τα γνωστά, συνηθισμένα και μη, παιχνίδια, που μπορούσαν να σκεφτούν. Κατόπιν σε επόμενη δράση οι μαθητές έφεραν και παρουσίασαν στην τάξη τα παιχνίδια με τα οποία τους αρέσει να απασχολούνται περισσότερο κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, τα περιέγραψαν και εξήγησαν τη λειτουργία και τους λόγους, για τους οποίους αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια κατατάσσονται στα αγαπημένα τους. Η τάξη επεξεργάστηκε τα ίδια αυτά παιχνίδια κατά την παρουσίαση κι όλοι είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν την προσωπική τους εκτίμηση για τη χαρά που αποκομίζει κανείς από κάθε είδους παιχνίδι.
          Στη συνέχεια στήθηκε με τη βοήθεια της δασκάλας μία κάλπη μέσα στην τάξη, ώστε οι μαθητές να ψηφίσουν το ιδανικό παιχνίδι για τον καθένα τους διαλέγοντας ανάμεσα σε παιχνίδια ομαδικά ή ατομικά και παιχνίδια που παίζονται σε εσωτερικούς χώρους, όπως επιτραπέζια( γκρινιάρης, φιδάκι, παζλ, μονόπολη κ.λ.π.) ή παιχνίδια γραφής( κρεμάλα, όνομα-ζώο φυτό κ.λ.π.), και παιχνίδια που παίζονται σε εξωτερικούς χώρους( ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κρυφτό, κυνηγητό, η μικρή Ελένη, αλάτι χονδρό-αλάτι ψιλό κ.λ.π.), αποκλείοντας ωστόσο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κατασκεύασαν μία χαρακτηριστική αφίσα, με αναφορά όσο το δυνατόν περισσότερων παιχνιδιών κι επέκτειναν την έρευνά τους και στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν τελικά σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα σε κεντρικό κι εμφανές σημείο του σχολικού κτιρίου προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Η κάλπη φυσικά ανοίχτηκε ενώπιον όλων από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος, που απόλαυσαν τη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 


Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ... ΚΑΛΠΗΣ

 Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 
ΜΑΓΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ