Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2016 – 2017 στα Δημοτικά Σχολεία διενεργούνται 
από 01-06-2016 μέχρι και 21-06-2016 
(άρθρο 7, παρ. 1 του Π.Δ.201/98 & N.2817/2000 άρθρο7, παρ.3).

Εγγράφονται: Στην Α΄ τάξη του Δ.Σ. τα παιδιά που γεννήθηκαν: 
Από 1-1-2010 μέχρι και 31-12-2010